De boter wordt getoond in de hand van de zuivelboer.

Kopen