Een roseval aardappel, met eens tuk eruit gesneden.