Een rookoven staat op het erf, waar ook het brandhout wordt gekapt.

Exclusief 21% BTW