Een rookoven staat aan op het erf, en het brandhout toevoer wordt gelijktijdig gehakt.