Krulslaplanten worden getoond in de handen van de groenteteler.