Ingezoomde foto op de kruimelaar van een cultivator.