Een lichtgroene koolrabi, door de boer uit de grond getrokken.